اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسین مشاور کاین در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت سرمایه‌های انسانی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسین مشاور کاین در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت سرمایه‌های انسانی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید.
در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای تدین به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی، آقای عبدالی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان حسین هدهدی، مجید یونسی و محمد هدائی نماینده شرکت‌ مهندسین مشاور کاین در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.