اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت کاوشگران بهره‌وری پویای پارس در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت سرمایه‌های انسانی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری کاوشگران بهره‌وری پویای پارس در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت سرمایه‌های انسانی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید.
در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای تدین به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی، آقای عبدالی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای محمد جواد آبگون نماینده شرکت‌ کاوشگران بهره‌وری پویای پارس در محل شرکت تکچی برگزار شد.

در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.