اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسین مشاور کاین در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت کسب‌وکار

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسین مشاور کاین در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت کسب‌وکار با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند.

جلسات این ارزیابی با حضور، آقای نجمی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، آقای فرج‌مشایی و سرکار خانم میراب‌زاده به‌عنوان ناظرین جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان محمود اولیای، فرزاد سلطانی و حسین هدهدی نماینده شرکت‌ مهندسین مشاور کاین در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.