اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسی صنعتی فهامه در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت ریسک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسی صنعتی فهامه در روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت ریسک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای نظری به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت ریسک، آقای حیاتی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان سهیل جعفری‌نسب و بهنام فیض‌آبادی نماینده شرکت‌ مهندسی صنعتی فهامه در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.