اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مشارکتی توف نورد ایران در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت ریسک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مشارکتی توف نورد ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت ریسک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای نظری به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت ریسک، آقای حیاتی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان کامران رضایی، بختیار استادی و حسین حقگو نماینده شرکت‌ مشارکتی توف نورد ایران در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.