اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت تعالی پروژه ده گام در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت استراتژیک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری تعالی پروژه ده گام در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت استراتژیک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای دکتر مجتبی اسدی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت استراتژیک، آقای دکتر فرج‌مشایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای مهندس علی‌مهدی علی‌نیا نماینده شرکت‌ تعالی پروژه ده گام در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.