اخبار تکچیعقد قرارداد صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت تکچی

با انعقاد قراردادی فی‌مابین صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت تکچی از این پس شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند جهت استفاده از خدمات شرکت تکچی در حوزه ارزیابی و عارضه‌یابی شرکت خود از حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند.