اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی پتروشیمی بین الملل برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی بین‌الملل که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس حصاری می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۶ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت پتروشیمی بین‌الملل در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هر یک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت پتروشیمی بین الملل یکی از بزرگترین تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات شیمیایی پتروشیمی می‌باشد.