اخبار تکچیمراسم افتتاحیه پروژه ارزیابی توانمندی یازده شرکت زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس

مراسم افتتاحیه ارزیابی یازده شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ در سالن همایش‌های هلدینگ خلیج‌فارس با حضور مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس جناب آقای ربیعی و مدیران مربوطه یازده شرکت زیرمجموعه با حضور مدیریت شرکت تکچی و تیم ارزیابی تکچی برگزار شد. در این جلسه ابتدا معرفی و آشنایی یازده شرکت با خدمات ارزیابی تکچی انجام شد و سپس زمان‌بندی جلسات با همکاری یازده شرکت جهت ارائه خدمات ارزیابی تعیین گردید. شرکت تکچی خدمات ارزیابی خود به این شرکت‌ها را طی هفته‌های متوالی از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۹/۶ در محل شرکت‌ها ارائه خواهد داد.