اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس رسول اشرف‌زاده می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۵/۲۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی، مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزدهگانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی است که در زمینه تهیه و تولید مواد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آن‌ها از مرحله قبل از بهره‌برداری تا تولید فعال هستند. گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان علاوه بر حضور در بازار سرمایه در حال حاضر دارای سهام مدیریتی در شرکت‌های پتروشیمی کرمانشاه، جم و شیراز می‌باشد.