ارزیابی رتبه اعتباری سازمان


ارزیابی اعتباری و تعیین رتبه اعتباری شرکت
     ارزیابی اعتباری، به ارزیابی اعتبار یا اعتبار سنجی سازمان برای اخذ وام و تسهیلات اطلاق می‌شود. هدف از این ارزیابی تعیین ظرفیت شرکت برای اخذ وام و تسهیلات و همچنین سنجش توانایی بازپرداخت تسهیلات و احتمال نکول (Default) آن است. در دنیا این ارزیابی توسط شرکت‌های معتبر به‌صورت دوره‌ای انجام‌شده و بانک‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به رتبه اعتباری یک سازمان در مورد میزان وام یا تسهیلات و نرخ بهره و میزان وثیقه آن سازمان تصمیم می‌گیرند. سه موسسه S&P, Fitch, Moody’s و مهم‌ترین مؤسسات ارزیابی رتبه اعتباری هستند که هر یک مدل‌های خود را به این منظور دارا می‌باشند. تِک‌چی بر اساس مدل پیشرفته خوداعتبار سازمان‌ها را ارزیابی نموده و رتبه اعتباری آن‌ها را تعیین می‌نماید.
نتایج این ارزیابی علاوه بر اینکه وضعیت اعتباری شرکت را به مدیران شرکت نشان می دهد، بطور گسترده می تواند مورد استفاده بانک ها، صندوق ها و مراکز حمایتی برای تعیین وضعیت اعتباری مشتریان حقوقی خود و همچنین تصمیم گیری در مورد نحوه تعامل با این مشتریان و تعیین حد اعتباری ، نوع و میزان وثیقه و همچنین تعیین نرخ بهره تسهیلات قرارگیرد. رتبه اعتباری تعیین شده توسط شرکت تکچی برای مدت یک سال معتبر بوده و در پایان مدت باید مجددا مورد بررسی قراگیرد.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات