اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی اعتباری شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)

رتبه بندی اعتباری داده گستر عصر نوین (های وب) تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است.