اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت گروه مشاوران توسعه نوآوری و فناوری در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری گروه مشاوران توسعه نوآوری و فناوری در روز پنج شنبه مورخ در ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای دکتر علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات و ارزیابان شرکت تکچی و آقایان محمد علی میر فلاح و ماهان مهدی پور و پرهام میر فلاح نماینده شرکت‌ گروه مشاوران توسعه نوآوری و فناوری در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.