اخبار تکچی


مقالات آموزشی

برگزاری سیزدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۸/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس
 • ۹۸/۸/۲۷

عارضه‌یابی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دوازدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۸/۱۵

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا
 • ۹۸/۸/۱۴

رتبه‌بندی ملی شرکت کیمیا پترو گازایلیا تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی
 • ۹۸/۸/۹

عارضه‌یابی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری یازدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۷/۱۷

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
 • ۱۳۹۸/۷/۴

عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر
 • ۱۳۹۸/۷/۳

عارضه‌یابی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران)
 • ۱۳۹۸/۷/۲

رتبه‌بندی ملی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران) برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۶/۲۷

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری نهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۶/۱۳

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا
 • 1398/6/12

رتبه بندی ملی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری هشتمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۵/۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران)
 • ۱۳۹۸/۴/۳۱

رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی

ادامه خبر
برگزاری هفتمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۴/۲۶

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری ششمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۴/۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری پنجمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۳/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
رونمایی از نخستین وندور لیست آنلاین شرکت های مشاوره مدیریت کشور
 • ۱۳۹۸/۳/۲۰

شرکت تکچی در اولین روز از نمایشگاه اینوتکس از نخستین وندور لیست آنلاین مشاوران مدیریت کشور رونمایی کرد.در این وندور لیست برترین شرکت های مشاور مدیریت تعیین صلاحیت شده به جامعه کارفرمایی کشور معرفی شده است. این سامانه که توسط شرکت تکچی و باحمایت مادی و معنوی هلدینگ خلیج فارس بعنوان بزرگترین هلدینک پتروشیمی کشور طراحی و پیاده سازی شده است از امروز در دسترس عموم قرارگرفته و کلیه کار فرمایان کشور می توانند از نتایج آن به رایگان استفاده نمایند.

ادامه خبر
اولین مدل بومی «تعالی سازمانی» کشور با حمایت پارک علم و فناوری پردیس رونمایی شد
 • ۱۳۹۸/۳/۲۰

امروز در نمایشگاه اینوتکس، از اولین مدل بومی تعالی سازمانی کشور، به عنوان مدل تعالی سازمانی ملی، رونمایی شد. این مدل که توسط شرکت «تِکچی» و با حمایت پارک فناوری پردیس طراحی و بومی سازی شده، به عنوان مدل ملی و اولین مدل بومیِ کشور در حوزه تعالی سازمانی، ثبت و رونمایی شده است.

ادامه خبر
حضور شرکت تکچی در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX)
 • ۱۳۹۸/۳/۱۹

شرکت تکچی در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex) حضور یافت . این نمایشگاه امروز یک شنبه 19/3/98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار نمود و تا تاریخ 22/3/98 ادامه خواهد داشت .

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
 • ۱۳۹۸/۳/۱۱

برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت افزار پرداز رمیس
 • ۱۳۹۸/۳/۱

رتبه بندی ملی شرکت افزار پرداز رمیس تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰3/01با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت افزار پرداز رمیس در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت مهندسی مشانیر
 • ۱۳۹۸/۲/۲۸

رتبه بندی ملی شرکت مهندسی مشانیر تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مهندسی مشانیر در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
ارزیابی حضوری شرکت مشاوران توسعه نوآوری و فناوری اندیشمندان ثمین ماندگار در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات
 • ۱۳۹۸/۲/۱۹

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری شرکت مشاوران توسعه نوآوری و فناوری اندیشمندان ثمین ماندگار برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت شاتل
 • ۱۳۹۸/۲/۱۴

رتبه بندی ملی شرکت شاتل تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ 14/2/1398با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت شاتل و نماینده محترم مرکز ملی رتبه بندی سرکار خانم امیدی در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
مشاهده تمام مقالات

اخبار

برگزاری سیزدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۸/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس
 • ۹۸/۸/۲۷

عارضه‌یابی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دوازدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۸/۱۵

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا
 • ۹۸/۸/۱۴

رتبه‌بندی ملی شرکت کیمیا پترو گازایلیا تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی
 • ۹۸/۸/۹

عارضه‌یابی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری یازدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۷/۱۷

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
 • ۱۳۹۸/۷/۴

عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر
 • ۱۳۹۸/۷/۳

عارضه‌یابی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران)
 • ۱۳۹۸/۷/۲

رتبه‌بندی ملی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران) برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۶/۲۷

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری نهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۶/۱۳

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا
 • 1398/6/12

رتبه بندی ملی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری هشتمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۵/۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران)
 • ۱۳۹۸/۴/۳۱

رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی

ادامه خبر
برگزاری هفتمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۴/۲۶

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری ششمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۴/۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری پنجمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۳/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
رونمایی از نخستین وندور لیست آنلاین شرکت های مشاوره مدیریت کشور
 • ۱۳۹۸/۳/۲۰

شرکت تکچی در اولین روز از نمایشگاه اینوتکس از نخستین وندور لیست آنلاین مشاوران مدیریت کشور رونمایی کرد.در این وندور لیست برترین شرکت های مشاور مدیریت تعیین صلاحیت شده به جامعه کارفرمایی کشور معرفی شده است. این سامانه که توسط شرکت تکچی و باحمایت مادی و معنوی هلدینگ خلیج فارس بعنوان بزرگترین هلدینک پتروشیمی کشور طراحی و پیاده سازی شده است از امروز در دسترس عموم قرارگرفته و کلیه کار فرمایان کشور می توانند از نتایج آن به رایگان استفاده نمایند.

ادامه خبر
اولین مدل بومی «تعالی سازمانی» کشور با حمایت پارک علم و فناوری پردیس رونمایی شد
 • ۱۳۹۸/۳/۲۰

امروز در نمایشگاه اینوتکس، از اولین مدل بومی تعالی سازمانی کشور، به عنوان مدل تعالی سازمانی ملی، رونمایی شد. این مدل که توسط شرکت «تِکچی» و با حمایت پارک فناوری پردیس طراحی و بومی سازی شده، به عنوان مدل ملی و اولین مدل بومیِ کشور در حوزه تعالی سازمانی، ثبت و رونمایی شده است.

ادامه خبر
حضور شرکت تکچی در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX)
 • ۱۳۹۸/۳/۱۹

شرکت تکچی در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex) حضور یافت . این نمایشگاه امروز یک شنبه 19/3/98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار نمود و تا تاریخ 22/3/98 ادامه خواهد داشت .

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
 • ۱۳۹۸/۳/۱۱

برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت افزار پرداز رمیس
 • ۱۳۹۸/۳/۱

رتبه بندی ملی شرکت افزار پرداز رمیس تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰3/01با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت افزار پرداز رمیس در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت مهندسی مشانیر
 • ۱۳۹۸/۲/۲۸

رتبه بندی ملی شرکت مهندسی مشانیر تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مهندسی مشانیر در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
ارزیابی حضوری شرکت مشاوران توسعه نوآوری و فناوری اندیشمندان ثمین ماندگار در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات
 • ۱۳۹۸/۲/۱۹

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری شرکت مشاوران توسعه نوآوری و فناوری اندیشمندان ثمین ماندگار برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت شاتل
 • ۱۳۹۸/۲/۱۴

رتبه بندی ملی شرکت شاتل تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ 14/2/1398با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت شاتل و نماینده محترم مرکز ملی رتبه بندی سرکار خانم امیدی در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
مشاهده تمام اخبار
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.