فراخوان طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریتفراخوان طرح
شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت     گام بعدی پس از انجام ارزیابی‌های سازمانی و مشخص شدن نقاط ضعف شرکت، رفع این ضعف‌ها با استفاده از توان نیروهای درون سازمانی و همچنین کمک مشاوران مدیریت در حوزه مربوطه می‌باشد.
اکثر کارفرمایان در انتخاب مشاور با دو سوال اساسی روبرو هستند. اول اینکه چگونه مشاور مناسب را از بین مشاوران مختلف انتخاب نمایند و دوم اینکه - با توجه به نامشهود بودن خدمت مشاوره- چگونه قرارداد مناسبی با مشاوران عقد کنند که حصول نتیجه را با کمترین هزینه و زمان برای شرکت به همراه داشته باشد.
ازطرف دیگر مشاوران مدیریت مجرب نیز در اثبات توانمندی خود و حضور موثر در جمع کارفرمایان متقاضی با دشواری‌هایی روبرو هستند.
شرکت تکچی برای ایجاد اطمینان در انتخاب مشاوران مدیریت و ایجاد سهولت و آرامش در روابط بین مشاوران و کارفرمایان اقدام به تدوین مدل ارزیابی مشاوران مدیریت در کلیه شاخه‌های اصلی مشاوره مدیریت نموده است.
برای توسعه مدل ارزیابی مشاوران مدیریت، شرکت تِک‌چی از چارچوب مدل‌های بین‌المللی شرکت‌های Equiteq، Mckenzie و APQC باسابقه فراوان در حوزه ارزیابی شرکت‌های مشاوره مدیریت که برای توسعه ارزش و ارزیابی خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای است، استفاده کرده است.
چارچوب مدل توسعه داده‌ شده از نُه شاخص اصلی شامل ارزش پیشنهادی به مشتری، فروش و رشد سود، روابط مشتری، کیفیت درآمد حاصل از خدمات، دارایی‌های نامشهود، فرآیند بازاریابی و فروش، وفاداری مشتریان، کیفیت مدیریت و توانمندی در حوزه تخصصی تشکیل‌شده است که برای ارزیابی خدمات شرکت مشاوره مدیریت در حوزه‌های تخصصی، با استفاده از هشتادوچهار شاخص فرعی عملکرد وضعیت شرکت را ارزیابی می‌کند.
همچنین شرکت تکچی مسؤلیت تهیه شرح خدمات قراردادهای مشاوره مدیریت، تحویل دهی پروژه به مشاوران نظارت بر کار مشاوران و تحویل گیری نتایج کار از مشاوران مدیریت تایید شده را به عهده می‌گیرد.
نتایج این ارزیابی در حال حاضر توسط نهادهای مهمی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
مشاوران ارزیابی شده در وب سایت شرکت تکچی به عنوان مشاوران دارای صلاحیت و توصیه شده قرار گرفته و جهت بهره‌مندی از خدمات این شرکت‌ها به مشتریان تکچی جهت انجام پروژه‌های بهبود پس از ارزیابی معرفی می‌گردند.
برای ثبت نام در این طرح می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.


جهت شروع فرآیند ثبت نام روی لینک ثبت نام کلیک فرمایید.

دیگر خدمات